• ชาสมุนไพร เจียวกู่หลาน ชนิดใบ

  • ชาผงมาซาล่า ออแกนิค

  • ใบชาเขียว ออแกนิค

  • ชาฝรั่งออแกนิค

  • ชาอูหลง ชนิดซอง

  • ชาจีนอบดอกมะลิ 70g

  • ชาจีนอบดอกมะลิ 30g

  • ชาจีนอบดอกมะลิ 100 ซอง